menu MENU

Nova Legnica, Prusa
Kwiecień
2020
30
Przygotowanie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu w Legnicy przy ul. Prusa. Projekt zakłada przebudowę istniejącej zabudowy z przeznaczeniem na lokale usługowe w parterze oraz lokale mieszkalne na górnych kondygnacjach. Dodatkowym atutem będą miejsca postojowe na poziomie -1. Więcej szczegółów wkrótce. 

Aktualności